Kapcsolat
Magyar English
Utazási feltételek 1. A szolgáltatás megrendelése és annak felvétele az alábbiak szerint történik.

 

1.1 Weboldalunkon, az erre a célra kialakított ürlapok kitöltésével. A megrendeléseket a beérkezést követően e-mailen visszaigazoljuk.

 

Amennyiben írásos" megrendelése nem kerűl visszaigazolásra legkésőbb 24 órán belűl, kérjűk hívja Ügyfélszolgálati irodánkat telefonos elérhetőségeinken.

 

1.2 Sűrgős esetekben telefonon.

 

2. Az utazás megkezdése előtt 4 nappal a megrendelés módosítható, illetve 48 órával az utazás megkezdése előtt költségmentesen írásban lemondható. Amennyiben a lemondásra ennél később kerűl sor, abban az esetben a szállítási díj teljes összegét köteles a megrendelő megfizetni. 4 napon belűli módosítás esetén módosítási felárat számítunk fel melynek díja fűgg az utaslétszámtól de minimum díja 5000.- Ft. 24 órán belűli módosítás csak szabad férőhelyek esetén, telefonos egyeztetés után lehetséges. Retír ít esetén a második ít a foglalás időpontjától számított 3 hónapon belűl használható fel. 24 órán belűli megrendelés törlés esetén, ha a gépjármü az utasért már elindult a teljes vételár kiszámlázásra kerűl.

 

3. Amennyiben az utas az utazás előtti nap 19:00 óráig nem kap visszaigazolást SMS vagy e-mail formájában a pontos indulás időpontjáról így kérjűk, hogy feltétlenűl hívja következő telefonszámot egyeztetés céljából: +36 (30) 649-4999.

 

4. Ha a megadott telefonszámon az utas nem érhető el, így az utast terheli a felelősség az esetleges változásokból adódó kellemetlenségeket tekintve.

 

5. A menetrend szerint 23 óra után leszálló repűlőgépek tekintetében a 30 percet meg nem haladó késésűk esetén tudjuk csak garantálni az utasok szállítását amennyiben már várakoznak autóinkban korábban felvett utasok. A járatkésésekért felelősséget nem vállalunk, de a késve érkező utasokat minden esetben hazaszállítjuk. Társaságunk nem vállal felelősséget a légitársaságok esetleges késése miatt kialakuló többletvárakozások miatt.

 

6. Megrendelést az utazás előtt négy napon belűl lekérésre és csak szabad kocsi esetén, vagy más megrendeléshez igazodva tudunk elfogadni.

 

7. Amennyiben a visszaérkezés időpontja eltér az előre egyeztetett időponttól, így a megváltozott időpontról a Megrendelő a tudomásszerzést követően haladéktalanul köteles a Szolgáltatót értesíteni. Az értesítés elmaradásával összefűggésben keletkezett károkért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

 

8. Extra poggyász (a normál poggyász: 1 db max. 25 kg bőrönd valamit 1 db kézipoggyász), vagy extra csomag (pld: síléc, tolókocsi), esetleg mozgássérűlt utas esetén előzetes értesítés szűkséges a megrendelés leadásakor, vagy legkésőbb az utazás előtti napon. Ennek díja 2000.- Ft. Kutya szállítása csak 10 kg síly alatt lehetséges, melyet ketrecben szájkosárral kell ellátni!

 

9. A megadott árak az alábbi városokból történő indulás esetén értendők: Debrecen, Nyíregyháza, Miskolc, Eger. Más telepűlésről kért indulás esetén az árakat előzetesen egyeztetjűk a megrendelővel.

 

10. A reptérre induláskor a check-in időpontjához igazodva szállítjuk az utasokat, de ennek időpontjában max. 1 óra eltolódások lehetségesek. Induláskor több kiállási cím esetén legfeljebb 5-10 perces eltolódások fordulhatnak elő.

 

Érkezéskor, a tervezett landolásokat figyelembe véve, az első és utolsó repűlőgép landolása között max. 90 perc telhet el. Az utasok csomagfelvételeinek idejét, az utasok utas felvételi időpontjába minden esetben 25-30 perc időtartammal kalkuláljuk be, mely az utas felvételi időpontot megnövelheti. A â?žcsak kézipoggyásszal" érkező utasok esetén is a fentiek képezik a kalkuláció alapját, nem tudunk kűlönbséget tenni. Amennyiben a csomagfelvétellel probléma lenne (pld. megsérűl vagy eltünik a poggyász) kérjűk jelezze felénk, hogy a szállítások lebonyolítását ez a legkisebb mértékben zavarhassa.

 

Abban az esetben, ha az utas várakozása meghaladja az általunk tervezhető max. 90 percet, a szolgáltató csökkenti a már kiközölt alapár mértékét. A csökkentés/visszatérítés mértéke: 1-30 perc többlet várakozás esetén 10%, a 30 percet meghaladó többlet várakozás esetén 15% a visszatérítés.
A várakozási idő a 22:00 óra után landoló gépek esetében akár 2,5 - 3 óra is lehet.

 

Amennyiben az utas repűlőjárata a megadott időponthoz képest késik és a gépkocsinak nem áll módjában a már várakozó többi utas okán 30 percnél többet várni a késve érkezett utasért, így a késve érkező utast értesítjűk a következő gépkocsink indulási időpontjáról. Ilyenkor a repűlőgép késéséből adódó fuvarváltozásnál akár hosszabb várakozás is előfordulhat! A járatkésésekért felelősséget nem vállalunk, de a késve érkező utasokat minden esetben hazaszállítjuk. A tervezett időponthoz képest késve érkező járatok utasai esetében a 30 perc feletti többlet várakozásért visszatérítés nem érvényesíthető, a többletvárakozás nem a szolgáltatóra vezethető vissza.

 

Amennyiben az utas gépe már előreláthatólag késni fog, kérjűk jelezze felénk, hogy a leggyorsabb, legrugalmasabb szállításról időben gondoskodni tudjuk. Következő autónk várható érkezéséről munkatársunk telefonon vagy sms-ben értesíti az utast. A várakozás ebben az esetben a késve érkező utasnál a 90 percet meghaladhatja!

 

A Budapestre busszal/vonattal megérkező utasok esetében, az általuk megadott tervezett érkezési időponthoz képest késve történő érkezés esetén az ebből adódó járat átszervezés okán hosszabb várakozás is előfordulhat.

 

A nem repűlőtérről történő utas felvétel esetén a 90 perc várakozási idő és az ahhoz kapcsolódó visszatérítési rendszer nem érvényesűl.

 

Ha a szállítással esetleg nem volt megelégedve kérjűk azt 3 napon belűl jelezze felénk, hogy panaszát a lehető leghamarabb kivizsgálhassuk. Panasza 3 munkanapon belűl kivizsgálásra, amennyiben jogos panasz volt, orvoslásra kerűl.

 

Amennyiben nem a reptérre utazik, hanem egyéb budapesti címre a szállításoknál az alapárra kerűletenként feláraink vannak.

 

Az utazásnál a reptérre érkező utasokhoz igazítjuk autóinkat, ami jelenthet korábbi érkezést ill. többletvárakozást is, a kellemetlenségek elkerűlése érdekében az utazás előtt 1-2 nappal kérjűk űgyfélszolgálaton egyeztessenek.

 

Repűlőjárat késésekért és járattörlésekért a szolgáltató nem tud felelősséget vállalni. A légitársaság hibájából (pl. késői tankolás, gép meghibásodás stb.) vagy az időjárás miatt adódó (köd, hó, jég, szél) nagymértékü késésekért vagy járattörlésekért a szolgáltató nem vonható felelősségre.

 

Ha bármelyik utas annyit késik, hogy a gépkocsi nem tud 90 percnél többet várakozni, így a késve érkező utast értesítjűk a következő gépkocsink indulási időpontjáról. Ha két járat indulása között több óra az eltérés, illetve az autóban nincs űres hely, ilyen esetben akár több óra várakozás is előfordulhat! Ha az utas kűlföldön látja, hogy a járata késni fog, vagy törlik, köteles azt időben jelezni a szolgáltató felé.

 

A várakozási idő a 22:00 óra után landoló gépek esetében a 1,5 órát meghaladva, akár 2 óra is lehet.

 

Amennyiben a 22:00-től - és 05:30-ig felszálló gépek, valamint a 00:40 - és 07:00 között érkező gépekhez kérik a szállítást, azt csak VIP transzfer szolgáltatás keretében ennek megfelelő áron tudjuk biztosítani.

 

11. Biztonsági előírások miatt a gépkocsivezető a gépjármüvet nem hagyhatja el, így a terminálban történő utas fogadásra csak kifejezett írásbeli kérés esetén van lehetőség. Az utasokat minden esetben a repűlőtér érkezési oldalán erre a célra fenntartott helyen várjuk, lehetőség szerint az utasok nevének táblán történő feltűntetésével.

 

12. Nem befolyásolható események (pld.: baleset, ítlezárás) következtében előforduló késésért felelősséget nem vállalunk, azonban az ebből eredő kockázatok csökkentése érdekében biztonsági ítvonalakat határoztunk meg, a müszaki meghibásodások által okozott kényelmetlenségek elkerűlése érdekében csereautók állnak utasaink rendelkezésére.

 

13. A menetidő Nyíregyházáról, Debrecenből Budapest-Liszt Ferenc reptérre március 1-től november 1-ig ~3 óra, november 1-től március 1-ig ~ 3,5 - 4 óra, így az indulás időpontját ehhez igazítjuk. Más telepűlések esetében a menetidőt egyeztetjűk a megrendelővel.

 

14. A szolgáltatás során társaságunk bizonyítható hibája kapcsán felmerűlő károkért kártérítési felelősséget vállalunk. A csomagokkal kapcsolatos esetleges reklamációt, a gépkocsivezetőnek kell jelezni, legkésőbb a címre érkezéskor. Utólagos reklamációt nem tudunk elfogadni.

 

15. Az utazás során az utas az általa harmadik személynek okozott, illetve a gépjármüben okozott kárért a károsult irányába közvetlen felelősséggel tartozik.

 

Az utas köteles betartani az utazásra vonatkozó szabályokat:

 

Akkor vesz részt az utazáson, ha egészségi állapota ezt lehetővé teszi, és nem szenved fertőző betegségben. Tilos a kocsiban szíró-vágó eszközt, lőfegyvert illetve mérgező illetve maró hatásí anyagot szállítani. Takarítási díj kisebb szennyezés esetén 1.000 Ft, komolyabb szennyezés, például ha kárpittisztításra van szűkség 5.000 Ft.

 

16. Járatainkon az utas kötelezi magát, hogy az utazáson kizárólag akkor vesz részt, ha egészségi állapota azt lehetővé teszi, illetve ha nem szenved olyan betegségben, amelyre tekintettel az utazási szolgáltatás igénybevétele számára vagy utastársai számára a megszokottnál nagyobb kockázatot jelent. Az utas az utazás során köteles a többi utassal valamint a gépkocsivezetővel kulturáltan viselkedni. Amennyiben az utas zavarja az utazásban résztvevőket a gépkocsivezető saját hatáskörében az utas utazását felfűggesztheti. Az utas az utazáson saját felelősségére vesz részt.

 

17. A szolgáltatás a fenti feltételek elfogadásával vehető igénybe, a megrendelést követően az utas, a megrendelés visszaigazolását igazoló dokumentum átvételével elfogadja a feltételeket. A megrendelést visszaigazoló dokumentum kiadása a megrendelő feladata és felelőssége.

 

18. Fizetési lehetőségek

 

Bankkártyával biztonságosan

A Hórusz Transzfer Kft által űzemeltetett www.el-szallit.hu weboldalunk (továbbiakban weboldal) a CIB Bank által biztosított biztonságos bankkártyás fizetési megoldást nyíjtja vásárlóinak. A biztonságot az adatok szétválasztása alapozza meg. A Weboldal a megrendeléssel kapcsolatos információkat kapja meg a vásárlótól, a CIB Bank pedig kizárólag a fizetési tranzakcióhoz szűkséges kártyaadatokat a 256 bites TLS titkosítással ellátott fizetőoldalon. A fizetőoldal adattartalmáról a Weboldal nem értesűl, azokat csak a CIB Bank érheti el. A tranzakció eredményéről a fizetést követően a Weboldal oldala tájékoztatja. A kártyás fizetéshez az Ön internet böngésző programjának támogatnia kell a TLS titkosítást. A vásárolt áru/szolgáltatás ellenértéke, a kifizetett összeg azonnal zárolásra kerűl kártyaszámláján. Kérjűk, olvassa el részletes tájékoztatónkat!

Üdvözöljűk a CIB Bank biztonságos, internetes fizetési megoldásával müködő Weboldalunkon!

Az alábbiakban röviden ismertetjűk, hogy miképp intézheti biztonságos módon vásárlását.

Mire figyeljen a vásárláskorő

A biztonságról

A TLS, a Transport Layer Security elfogadott titkosítási eljárás rövidítése. Bankunk rendelkezik egy 256 bites titkosító kulccsal, amely a kommunikációs csatornát védi. A VeriSign nevü cég teszi lehetővé a CIB Banknak a 256 bites kulcs használatát, amely segítségével biztosítjuk az TLS alapí titkosítást. Jelenleg a világ elektronikus kereskedelmének 90%-ában ezt a titkosítási módot alkalmazzák. A vásárló által használt böngésző program az TLS segítségével a kártyabirtokos adatait az elkűldés előtt titkosítja, így azok kódolt formában jutnak el a CIB Bankhoz, ezáltal illetéktelen személyek számára nem értelmezhetőek.

Fizetés lépései

  1. Ön a https://www.el-szallit.hu/hu_HU/online-megrendeles oldalán választja ki a szolgáltatást, melynek összegét bankkártyás fizetéssel kívánja teljesíteni.
  2. Ezt követően űgyfélszolgálatunk e-mail formájában tájékoztatást kűld a megrendelt szolgáltatás részleteiről és a pontos fizetési összegről.
  3. A linkre kattintva Ön átkerűl a CIB Bank biztonságos fizetést garantáló oldalára, ahol a fizetés megkezdéséhez kártyaadatait szűkséges kitöltenie.
  4. A kártyaadatok megadását követően a Fizetés gombra kattintva indíthatja el a tranzakciót
  5. A fizetést követően Ön visszatér a Weboldal oldalára, ahol a tranzakció eredményéről kap visszaigazolást.
A bankkártyával történő fizetés esetén a sikeres tranzakciót követően - ez a bankkártya érvényessége és a fedezet ellenőrzése utáni elfogadást jelenti -, a CIB Bank elindítja a Kártyabirtokos számlájának megterhelését az áru vagy szolgáltatás ellenértékével.

Amennyiben Ön nem kerűl visszairányításra a fizetőoldalról a Weboldal oldalára, így a tranzakció sikertelennek minősűl. Amennyiben a banki fizetőoldalon a böngésző â?žVissza/Back" vagy a â?žFrissítés/Refresh" gombjára kattint, ill. bezárja a böngésző ablakot mielőtt visszairányításra kerűlne az áruházba, a fizetés sikertelennek minősűl.

Amennyiben a tranzakció eredményéről, annak sikertelensége esetén, okáról, részleteiről bővebben kíván tájékozódni, kérjűk, vegye fel a kapcsolatot számlavezető bankjával

(bővebben a GY.I.K. oldalon a "bankkártyás fizetési tájékoztatóban")

19. A szolgáltatást a Hórusz Transzfer Kft. saját gépparkjával vagy alvállalkozó bevonásával végzi. Amennyiben alvállalkozó bevonása történik abban az esetben az alvállalkozó számláz az utas felé.

20. A Megrendelőt minden esetben e-mail formájában felkeressűk a megrendelés visszaigazolása, valamint az utazási időpontok tisztázása és véglegesítése érdekében. A kiszállási időpontok véglegesítése kapcsán a Szolgáltató közvetlenűl veszi fel az utassal a kapcsolatot, amennyiben ennek semmiféle akadálya nem áll fenn, ellenkező esetben ezen időpontról a Megrendelőt értesíti. A megrendelő a szolgáltatás és utazás feltételeit az utazásra jelentkezéskor elfogadja, tudomásul veszi, és tudomásulvételét aláírásával igazolja. Amennyiben a megrendelő több személy részére rendeli meg a szolgáltatásokat, utastársai nevében is nyilatkozik, illetve szerződést köt.

 

21. Az utazás során a gépjármüben hagyott tárgyakért nem vállalunk felelősséget.

 

22. A checkbox pipálásával - a GDPR Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, továbbá a 7. cikk rendelkezése alapján - hozzájárulok, hogy az adatkezelő a most megadott személyes adataimat a GDPR, továbbá az általam megismert és a checkbox pipálásával elfogadott saját adatkezelési tájékoztatójának feltételei szerint kezelje a saját hozzájárulásom, a közöttűnk létrejött szerződés teljesítése és az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítése alapján. Tudomásul veszem, hogy a GDPR 7. cikk (3) bekezdése szerint a hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, a iroda@el-szallit.hu címre történő e-mail kűldésével. Kijelentem, hogy 16. életévét betöltött személyként, vagy 16. életévét be nem töltött gyermek felett szűlői felűgyeletet gyakorló személyként nyilatkozok.

 

 

Adatvédelmi nyilatkozat letöltése Adatvédelmi nyilatkozat melléklet letöltése
-


airplane Így kereshetnek ránk: Reptéri transzferek, Reptéri transzferek, belfödi és külföldi személyszállítás, belföldi transzfer, airport transfer, Debrecen, Hajdúszoboszló, Nyíregyháza, Miskolc, Tiszaújváros, Tiszafüred, Eger, Gyöngygyös vonzáskörzetében.
reptéri transzfer, repülőtéri transzfer, reptéri transfer, reptéri transzfer debrecen, repülőtéri transzfer debrecenből, reptéri transzfer nyíregyháza, repülőtéri transzfer nyíregyházáról, reptéri transzfer miskolc, repülőtéri transzfer miskolcról, reptéri transzfer eger, repülőtéri transzfer egerből, reptéri transzfer Budapest-Liszt Ferenc reptér, repülőtéri transzfer Budapest-Liszt Ferenc reptér, reptéri járat, airport minibus, airport Taxi, airport transfer, Airport Shuttle, letisko taxi, letisko minibus, aeroport transfer, belföldi- és külföldi személyszállítás, belföldi transzfer